Cuvinte aleatoare: Caustically | Cushion | Innixion | Intrenchment | Microzoa

Am găsit o definiție pentru Tristitiate:

Tristitiate - v. t. To make sad.